Didactiek

Effectieve didactiek

Elk leerjaar van SmartWiskunde bestaat uit hoofdstukken met onderlinge verbanden, ruimte voor herhaling en opbouw in complexiteit. De opbouw van hoofdstukken in compacte leerdoelen in plaats van een verdeling in grote paragrafen onderscheidt het lesmateriaal.

Een leerdoel bestaat uit activerende voorkennisopgaven, (interactieve) theorie en oefenopgaven. In deze verschillende onderdelen staat het aanleren, inoefenen en toepassen van vaardigheden centraal.

Elk hoofdstuk is aangevuld met herhaling, gemengde en verdiepende opgaven en toetsing. De methode is daarmee flexibel te gebruiken voor 70 tot 100 lessen per jaar.

Als docent kun je terugkijken welke stappen een leerling in een opgave zette om tot het eindantwoord te komen. Dit biedt (nog meer) inzicht in welke kennis en vaardigheden al bekend zijn of waar een leerling nog aan moet werken.

Het intelligente wiskundeschrift

INFO AANVRAGEN

Leuk dat je benieuwd bent naar SmartWiskunde! De wiskundemethode voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Laat je gegevens achter, we informeren je graag verder.

You have Successfully Subscribed!

You have Successfully Subscribed!

You have Successfully Subscribed!

You have Successfully Subscribed!