De volgende stap in wiskunde

Elke leerling naar het juiste wiskundeniveau

Lees meer Demo

NIEUWS: Lees hier over alle maatregelen van SmartWiskunde vanwege het coronavirus zoals het inzetten van SmartWiskunde voor wiskunde-onderwijs op afstand.

De volgende stap in wiskunde

SmartWiskunde is een wiskundemethode voor het voortgezet onderwijs. De methode combineert de kracht van ICT met bewezen didactiek en zorgt voor een optimale leeropbrengst voor elke leerling.

Stap voor stap wordt de methode ontwikkeld tot een volledige leerlijn voor alle niveaus en leerjaren vmbo en onderbouw havo en vwo. De leerlijn is gebaseerd op de kerndoelen, tussendoelen en einddoelen van het SLO.

Het digitale lesmateriaal van SmartWiskunde is naar wens te arrangeren en ook te koppelen aan de leerlijnen van bestaande methodes van andere uitgevers. Daardoor is SmartWiskunde ook perfect te gebruiken als uitbreiding op uw huidige methode.

Lees meer Demo

3

De voordelen van SmartWiskunde

Grip op leren

Het docentendashboard geeft een actueel en gedetailleerd inzicht in de kennis en vaardigheden van elke leering. Zo helpt het u de lessen af te stemmen op de behoefte van de klas.

Lees meer

Hints & feedback

De leerling werkt opgaven – net als in een wiskundeschrift – stapsgewijs uit, alleen dan digitaal. SmartWiskunde herkent de tussenstappen en geef specifieke hints & feedback.

Lees meer

Op maat

Iedereen leert op zijn eigen manier. Door slimme data-analyse stemt SmartWiskunde uitleg en opgaven adaptief af op basis van de kennis en vaardigheden van de leerling.

Lees meer

Optimale Ondersteuning

Elke school, elke klas, elke leerling werk anders. Via heldere lesplannen, trainingen en goede support ondersteunen we u en uw leerlingen waar nodig.

Lees meer

De volgende stap in leren

EduHintOVD is in 2019 ontstaan door een fusie van OVD Educatieve Uitgeverij en EduHint.
We hebben onze krachten gebundeld om samen met u de volgende stap in leren te zetten.

OVD Educatieve Uitgeverij is sinds de jaren 70 actief met als missie ‘mensen inspireren om tot zelfontplooiing te komen’. We geven methodes uit voor nichemarkten, zoals PERSPECTIEF voor mbo (Retail en Logistiek) en vmbo, BRICKS voor tweetalig onderwijs en Kiem voor praktijkonderwijs.

Sinds 2012 maakt het team van ontwikkelaars, auteurs en didactisch experts bij EduHint methodes voor vo en mbo. Dit doen we op basis van het wetenschappelijk bewezen concept Intelligent Tutoring System (ITS). Hiermee maken wij gepersonaliseerd onderwijs mogelijk en zetten we de volgende stap in leren.

Lees meer