De volgende stap in leren

Gepersonaliseerd leren met behulp van een intelligente leeromgeving

De kracht van ICT optimaal benutten

Onderzoek toont aan dat de slimme leeromgeving die de stappen van een leerling volgt en direct hints en feedback geeft een stuk effectiever is dan een leeromgeving die geen of alleen op het eindantwoord feedback geeft.

Dit principe vormt de basis van onze ProLearn-techniek. SmartWiskunde voegt deze techniek samen met het klassikaal of individueel evalueren van de behaalde resultaten en bijsturen van het leertraject. Dit onderwijsconcept zorgt voor een duidelijk hoger leerrendement.

3

Het team

SmartWiskunde wordt ontwikkeld door EduHintOVD. Sinds 2012 maakt ons team blended lesmethodes voor vo en mbo. Ons bekendste product is SmartRekenen.

Ons team bestaat uit ervaren ontwikkelaars, auteurs en didactici. Stuk voor stuk experts op het gebied van interface en vormgeving, databases, intelligente algoritmes voor adaptief leren en de ontwikkeling van wiskunde didactiek i.c.m. de kracht van ICT.

Samen ontwikkelen wij de slimme digitale leeromgeving van EduHintOVD.

Iteratief en incrementeel ontwikkelen

Ons online leerplatform en onze lesmethodes worden ontwikkeld volgens een iteratief en incrementeel ontwikkeproces. Dit betekent dat we de software continu verbeteren en voorzien van updates. Achter de schermen worden er wekelijks updates gedaan. Zo kunnen we eventuele onvolkomenheden snel herstellen.

Nieuwe ontwikkelingen of nieuw lesmateriaal worden samen met scholen getest voordat deze beschikbaar komen. Zo passen wij de omgeving en de lesmethodes aan op uw wensen, zonder dat u tot het nieuwe schooljaar hoeft te wachten op een verbeterde editie.

3

Betrouwbaar en bewezen lesmethodes

Onze lesmethodes en het online leerplatform worden sinds de lancering in 2012 door meer dan 400 scholen en 100.000 leerlingen en docenten gebruikt. Op basis van de vele gesprekken op scholen blijven we up to date van de wensen.

Zo kunnen we onze methodes aansluiten op de praktijk en snel inspelen op veranderende situaties.

Op basis van dezelfde concepten is er ook SmartRekenen. Bekijk de website voor meer informatie over onze rekenmethode.

SmartRekenen Overige lesmethodes

Wat is SmartWiskunde?

SmartWiskunde is een blended wiskundemethode voor het vo. Gaandeweg wordt de methode ontwikkeld tot een volledige leerlijn voor alle niveaus en alle leerjaren vmbo en onderbouw havo en vwo.

Met SmartWiskunde werkt een leerling opgaven stapsgewijs uit, ondersteund met hints en feedback per stap. Elke leerling op zijn eigen niveau. Via het overzichtelijke dashboard krijgt u eenvoudig inzicht in aandachtsgebieden om zo begeleiding op maat te bieden.

Inmiddels maken meer dan 200 scholen en 100.000 leerlingen gebruik van onze blended lesmethodes.

Lees meer Aanvragen