Stapsgewijs met hints en feedback

Stapsgewijs met hints & feedback

Met SmartWiskunde werken leerlingen opgaven stapsgewijs uit, ondersteund met hints en directe feedback. Niet alleen op het eindantwoord, maar juist tijdens de afzonderlijke stappen! De intelligentie van de methode herkent de gekozen strategie en stuurt waar nodig direct bij.

Daarnaast biedt SmartWiskunde automatisch interactieve theorie of voorbeelduitwerkingen aan waarbij de stof stap voor stap uitgelegd wordt. Zo blijven leerlingen gemotiveerd en stijgt het leerrendement.

Zelf ervaren?

Het intelligente wiskundeschrift

De leerling werk opgaven – net als in een wiskundeschrift – stapsgewijs uit, alleen dan digitaal.

De leerling kiest zijn eigen strategie om tot het eindantwoord te komen en wordt niet gedwongen om een standaard strategie te kiezen. Het intelligente wiskundeschrift van SmartWiskunde herkent de gekozen oplossingsstrategie en geeft per stap direct waarde volle hints en feedback.

Met deze manier van werken wordt niet alleen de uitkomst, maar juist het proces vastgelegd en beoordeeld. In de docentenomgeving kunt u de stappen en het proces terugzien.

Zelf ervaren?

Hints om verder te komen

Wanneer een leerling een opgave niet begrijpt, kan hij een hint vragen. Het systeem analyseert de stappen tot dusver en bepaalt op basis daarvan welke specifieke hint nodig is om de leerling een stap verder te helpen.

Door gelaagdheid in de hints kan de opgave stap voor stap uitgelegd worden. Hiermee kunnen veel leerlingen zelfstandig verder werken en kunt u gerichter ondersteunen.

Zelf ervaren?

Inzicht door specifieke feedback

Een leerling kan op elk gewenst moment zijn stappen in het uitwerkblad nakijken. Hij krijgt dan direct en specifiek feedback op alle stappen. Zo weet de leerling of hij op de goede weg is of een fout gemaakt heeft. Hij kan zijn fouten direct herstellen.

Is een opgave te lastig, dan krijgt de leerling een voorbeelduitwerking te zien en kan hij zijn oplossing vergelijken met het juiste antwoord. Zo leert hij direct van zijn fouten!

Zelf ervaren?

Ondersteunen met tools

Om leerlingen optimaal te ondersteunen bij het uitwerken zijn er verschillende tools ontwikkeld. Zo is er onder andere een tekenblad met geodriehoek en passer waarmee leerlingen kunnen construeren.

Ook de tools zijn voorzien van hints, feedback en voorbeelduitwerkingen. Zo leert een leerling optimaal werken met de tool.

Zelf ervaren?

Probeer nu!

Wilt u zelf de kracht van SmartWiskunde ervaren?
Bekijk de demo, vraag een proeflicentie of informatiepakket aan.