Adaptief en op maat

Bied de juiste stof op het juiste moment

Iedere leerling is uniek

Iedereen leert op zijn eigen manier. De ene leerling leest liever eerst de theorie, de ander bekijkt graag een voorbeeld of wil direct oefenen. Door slimme data-analyse biedt SmartWiskunde leerlingen keuzes die aansluiten bij het niveau van de leerling.

Kan een leerling goed zelfstandig werken? Dan krijgt hij meer keuzevrijheid. Heeft een leerling meer moeite met wiskunde? Dan krijgt hij eerst de theorie en een voorbeeldopgave.

Zo sluit SmartWiskunde aan bij verschillen in tempo, niveau en de leerstijl tussen leerlingen.

Lees verder

3

Werken op het juiste niveau

Na het afronden van een leerdoel krijgen leerlingen op basis van het resultaat een passend advies. Goede leerlingen kunnen zichzelf uitdagen op een hoger niveau, of verdergaan met het volgende leerdoel. Leerlingen die meer moeite hebben krijgen de keuze om het leerdoel opnieuw te doen op een passender niveau.

Dit zorgt ervoor dat leerlingen op het eigen niveau werken, eigenaar worden van hun leerproces en een succesbeleving ervaren.

Lees verder

Uitleg en opgaven op maat

SmartWiskunde biedt per leerdoel voorkennis, theorie en opgaven. Op basis van het niveau (of op basis van hetgeen de docent instelt) krijgt de leerling de keuze om de voorkennis en/of theorie over te slaan en direct te starten met oefenopgaven.

Tijdens het uitwerken stemt SmartWiskunde automatisch af op het niveau van de leerling. Maakt een leerling alle opgaven goed, dan hoeft hij minder opgaven te maken. Heeft een leerling meer moeite, dan volgt een terugkoppeling naar de theorie, een voorbeelduitwerking en een herkansing.

Lees verder

3

Motiveren door beloning

De motivatie van een leerling draagt bij aan zijn prestatie en daarmee het leerrendement. Om leerlingen te blijven motiveren bevat SmartWiskunde bewezen gamification-elementen.

Er bestaat een uitgebreid beloningssysteem, waarmee leerlingen op basis van inspanning en resultaat EduCoins verdienen en in level stijgen. Met de verdiende EduCoins kunnen leerlingen hun persoonlijke avatar voorzien van nieuwe items.

Hiermee hebben leerlingen altijd een doel om voor te werken en wordt opgaven maken beloond.

Probeer nu

Probeer nu!

Wilt u zelf de kracht van SmartWiskunde ervaren?
Bekijk de demo, vraag een proeflicentie of informatiepakket aan.