Voordelen

Grip op op leren

SmartWiskunde geeft op basis van slimme data-analyse een actueel inzicht in de kennis en vaardigheden van uw leerlingen. Via het docentendashboard volgt u de voortgang tot in detail.

Op basis van de informatie bereidt u efficiënt en eenvoudig de lessen voor en stuurt u het leertraject van de klas of van elke leerling bij waar nodig.

Zo zet u de lijnen uit en helpt de methode om les te geven op maat!

Lees meer

Stapsgewijs met hints & feedback

Met SmartWiskunde werken leerlingen opgaven stapsgewijs uit, ondersteund met hints en directe feedback. Niet alleen op het eindantwoord, maar juist tijdens de afzonderlijke stappen! De intelligentie van de methode herkent de gekozen strategie en stuurt waar nodig direct bij.

Daarnaast biedt SmartWiskunde automatisch interactieve theorie of voorbeelduitwerkingen aan waarbij de stof stap voor stap uitgelegd wordt. Zo blijven leerlingen gemotiveerd en stijgt het leerrendement.

Lees meer

Adaptief en op maat

De adaptiviteit in SmartWiskunde zorgt ervoor dat de moeilijksgraad en hoeveelheid lesmateriaal continu is afgestemd op het niveau van elke leerling. Een leerling blijft niet hangen in (te) moeilijke leerstof. En de snelle leerling wordt niet afgeremd als hij de leerstof al beheerst.

Naast de moeilijkheid is ook de opbouw in het lesmateriaal en de didactiek afgestemd op de behoefte van de leerling.

Lees meer

Optimale ondersteuning

Om het werken met SmartWiskunde eigen te maken en af te stemmen op uw onderwijssituatie, ondersteunen we u waar mogelijk. Zo bieden we opstartinstructies, evaluaties, gebruikersbijeenkomsten en snelle support.

Ook helpen we u met de registratie van leerlingen en docenten en het samenstellen van lesplannen. Zo zorgen we dat de methode optimaal op uw lessen aansluit.

Lees meer

Probeer nu!

Wilt u zelf de kracht van SmartWiskunde ervaren?
Bekijk de demo, vraag een proeflicentie of informatiepakket aan.